Сп. „ДМТ: Дизайн. Материали. Технологии: мебелна и дървообработваща промишленост“. Бр. 3, 2021, с. 38 – 41