За нас

За нас

„RS INTERIORS“ e дружество специализирано в областта на вътрешната архитектура, недвижимите имоти и всичко свързано с тях. Основано е от д-р маг. инж. диз. Ралица Ставрева-Панчева през 2014 г. Понастоящем дружеството работи в сътрудничество с екип от професионалисти, притежаващи богат практически опит в сферата на маркетинга, мениджмънта, архитектурата, строителството, художественото оформление, графичния и 3D дизайн, и др. Дейността на „RS INTERIORS“, по отношение на вътрешната архитектура, обхваща всички фази на интериорното проектиране, в т.ч. преустройство и реконструкция на вътрешни жилищни и обществени пространства, организиране и планиране на работния процес по изпълнение на персонално изготвения интериорен проект, както и доставка и монтаж на мебели и оборудване oт световноизвестни производители, предимно от Италия. Задълбоченото проучване на всяка една конкретна ситуация в детайл, иновативните идеи ведно с внимателния избор на подход, материали и технологии при реализиране на всеки индивидуален проект, както и непрекъснатият стремеж на екипа на „RS INTERIORS“ към осигуряване на високо качество на живот за клиентите му, са сред основните аспекти от работата на дружеството, които дават възможност да бъдат постигнати възможно най-добрите резултати при изграждане на тяхната жизнена среда, пречупвайки персоналните им възгледи през погледа на професионализма… защото домът не е място, а чувство… онова красиво и необяснимо чувство за пълна хармония в един собствен паралелен свят…