Сп. „ДМТ: Дизайн. Материали. Технологии: дървообработваща и мебелна промишленост“. Бр. 2, 2021, с. 52 – 56