Сп. „ДМТ: Дизайн. Материали. Технологии: дървообработваща и мебелна промишленост“. Бр. 1, 2021, с. 42 – 45