Правен свят

 

ПРАВЕН СВЯТ   ОКТОМВРИ 2008

ПРАВЕН СВЯТ   НОЕМВРИ  2008

                             ПРАВЕН СВЯТ   ФЕВРУАРИ 2009

                            

ПРАВЕН СВЯТ   МАРТ 2009

ПРАВЕН СВЯТ   АПРИЛ 2009