Научно списание „Общество и здраве“. Бр. 3, 2021, с. 205 – 212