10-а международна научно-техническа конференция „Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн“ – ИННО 2020

Сборник с доклади от конференцията, с. 15 – 25.