Услуги

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН/СТРУКТУРА  НА ИНТЕРИОРНОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Предварителен разговор, запознаване с параметрите на обекта и изискванията на клиента.
 • Посещение на място на обекта и предварително архитектурно заснемане на помещения, пространства и съществуващи инсталации.
 • Изготвяне на ценова оферта за предстоящите дейности и услуги.

ЕТАП 1: ИДЕЕН ПРОЕКТ

 • Повторно посещение на място на обекта и детайлно архитектурно заснемане на помещения, пространства, съществуващи инсталации и др.
 • Разработка на идейно решение за организация на помещенията, евентуални архитектурни промени, мащабно разпределение на мебелировката и елементите в интериора на база проведените разговори с клиента и спецификата на помещението.
 • Изготвяне на набор с различни идейни решения (варианти), съобразени с функционалните и ергономични параметри, изискванията на клиента и спецификата на обекта.
 • Среща с клиента, представяне и дискутиране на всички изработени идейни решения.
 • Нанасяне на промени в идейния проект и преминаване към етапа на неговото детайлизиране.

ЕТАП 2: ФИНАЛЕН ИДЕЕН ПРОЕКТ

 • След одобрено идейно решение или компилация от такива се преминава към детайлно изготвяне на художествената визия на проекта, реализиран в 2D и 3D формат.
 • Разглеждат се и се уточняват всички елементи в интериора като реални цветове, форми и материали, мебели и аксесоари и др., който се нанасят в/у работните чертежи част от техническата документацията.
 • Водим разговори и нанасяме промени докато не достигнем до оптималния интериорен проект, на база на който ще изработим техническа документация и работни чертежи.

ЕТАП 3: РАБОТЕН ПРОЕКТ/ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 • Изготвяне на работен архитектурен проект (план събаряне и изграждане на стени, архитектурно- декоративни елементи и детайли от ГП).
 • Изготвяне на проект за изпълнение /промяна на осветление и ел. инсталация.
 • Изготвяне на проект/промяна на ВиК.
 • Изготвяне на проект/ промяна на отоплителна и климатична инсталация.
 • Изготвяне на проект за позициониране на конкретни настилки.
 • Изготвяне на разгъвки на стени със специфична обработка на детайли.
 • Изготвяне на проект на санитарните помещения- избор на плочки, санитария, санитарна арматура и декоративни елементи.
 • Изготвяне на проект/разгъвки на всички архитектурно- декоративни елементи (первази, розетки, камини и др. интериорни елементи).
 • Изготвяне на пълна спецификация за материали, цветове, продукти, размери, конструкции, чертежи и всичко необходимо за реализиране на проекта.
 • Съгласуване на интериорния проект с фирми доставчици на ТV, интернет, озвучаване, охранителна и климатична техника.
 • Избор на подови настилки, съобразени с изискванията на клиента, функцията на помещенията и общата визия.
 • Избор на осветителни тела, източници на основно и декоративно осветление.
 • Цветови решения, избор на материали и интериорни детайли.
 • Избор на мебели, съобразени с изискванията на клиента и общата визия.
 • Избор на електо уреди, съобразени с изискванията на клиента и общата визия.
 • Избор на интериорен текстил, съобразени с изискванията на клиента и общата визия.
 • Избор на всички необходими и предвидени в проекта интериорни решения.
 • Изготвяне на компютърни 3D визуализации.
 • Други.

АВТОРСКИ НАДЗОР

 • Консултации на място с изпълнителите на строително- ремонтните дейности, които ще извършват реализация преди стартиране на изпълнението.
 • Консултации с изпълнителите на строително- ремонтните дейности в хода на реализацията при възникване на проблеми, при нужда от допълнителна информация или съвети.
 • Консултации и съгласуване с подизпълнители, осигурени от клиента за реализиране на интериорния проект.
 • Контролиране и следене за прецизното изпълнение на дейностите във всеки един етап от реализацията на проекта (независимо дали изпълнението се осъществява от подизпълнители на клиента или от наши партньори).

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА РЕАЛИЗАЦИЯ

 • Остойностяване на реализирането на интериорния проект (включва цени на всички услуги, продукти и доставчици).
 • Цялостно, организиране, планиране и контролиране на реализацията на интериорния проект.
 • Изготвяне на количествени сметки и спецификации за поръчка на подови настилки и первази, интериорни врати, латекс, тапети, пердета и корнизи, мебели, плочки и фризове, санитария, ключове и контакти и всички останали участници в интериорния проект.
 • Организация на доставките, приемане на материали на обекта.
 • Редовни посещения на обекта с цел контрол на качествто на строително- монтажните работи по зададената проектна документация.
 • Съгласуване на проекта с фирма изпълнител, подизпълнители.
 • Изготвяне на приблизителен график за изпълнение на проекта.
 • Предаване на обекта

ВНОС И ДОСТАВКА НА МЕБЕЛИ И АКСЕСОАРИ ЗА ИНТЕРИОРА

 • В зависимост от желанията на клиента и общата визия на проекта, предлагаме внос на мебели, осветителни тела, интериорен текстил, санитария и аксесоари от италиански и други наши партньори. Тази услуга гарантира изключително високо качество на продуктите, кратки срокове на доставка, сигурни източници и атрактивни цени.

ИНДИВИДУАЛЕН МЕБЕЛЕН ДИЗАЙН

 • В зависимост от желанията на клиента и общата визия на проекта, предлагаме индивидуално проектиране на мебели и интериорни елементи. Те ще бъдат изпълнени от наши партньори в мебелното пройзводство, които ще съблюдават за прецизното им изпълнение или ще ви изготвим детайлни четрежи за да ги поръчате при избран от вас производител.

КОНСУЛТАЦИИ

 • В зависимост от желанията и нуждите на клиента, винаги сме на разположение да го придружим и консултираме в избора му на елементи за интериора.
 • Подбор на артикули (мебели, аксесоари, текстил и др.) от ИКЕА с/д индивидуалния интериорен проект и изготвяне на подробна спецификация с артикули на ИКЕА, която да реализирате сами или с наше присъствие.

ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ

 • Ние предлагаме на нашите клиенти възможността проекта, който сме разработили да бъде реализиран с помощта на наши партньори във всеки един етап по време на интериорното изграждане. По отношение на строително-ремонтните дейности ви предлагаме фирми, с които работим, които ще следят целия процес на реализация на проекта и ще носят отговорност за оптималното му изпълнение.
 • Съгласуване на проекта с фирмата изпълнител.
 • Организация на работния процес и осъществяване на комуникация между подизпълнителите.
 • Изготвяне на приблизителен график за изпълнение на проекта.
 • Изготвяне на количествени сметки и спецификации за поръчка на подови настилки и первази, интериорни врати, латекс, тапети , щори /пердета корнизи/, подвижна мебелировка, ел.уреди кухня, плочки и фризове, санитария и санитарна арматура, душ кабина и вана, аксесоари за баня, ключове и контакти и други.
 • Организация на доставките, приемане  на материали и обзавеждане на обекта.
 • Редовни посещения на обекта с цел контрол на качеството на строително-монтажните работи по зададената проектна документация.
 • Етапно и окончателно приемане/предаване на обекта след приключване на строително-монтажните работи.

ПОДДРЪЖКА НА ОБЕКТА

 • За нашите клиенти ние предлагаме грижа и поддръжка на обекта след неговото завършване, което включва специален пакет услуги.

 

За нас интериорния дизайн е преди всичко организацията на вашето пространство, пречупена през вашия поглед и нашия професионализъм. Целта е да създадем функционална и ергономична среда, в която вие ще се чуствате уютно и хармонично. Стремежът ни е да ви спестим грижите по реализацията на интериорния проект и да ви създадем удоволствие и радост проектирайки и създавайки вашето интериорно пространство.