Услуги

Зад успешната работа на „RS INTERIORS“ се крият два ключови фактора. От една страна, това е непрекъснатият диалог с клиента –  разбирането на неговите нужди, потребности и желания, а от друга, професионализмът на всеки един член и партньор на дружеството. Съчетаването им дава възможност да се организират функционални и ергономични пространства, които в своята цялост създават такава интериорна среда, която в най-висока степен да осигури хармонично съществуване и възможно най-високо качество на живот за всеки наш клиент.

д-р инж. диз. Ралица Ставрева-Панчева


ИНТЕРИОРНО ПРОЕКТИРАНЕ: ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 • Предварителен разговор, запознаване с параметрите на обекта и дефиниране на задачата с клиента.
 • Посещение на обекта и предварително заснемане на помещения, пространства и съществуващи инсталации.
 • Изготвяне на ценова оферта за предстоящите дейности и услуги по реализация на интериорния проект.

ИНТЕРИОРНО ПРОЕКТИРАНЕ: ИДЕЕН ПРОЕКТ

 • Разработка на набор от идейни решения (проект/и) по отношение организиране на интериорното пространство – евентуални архитектурни промени, мащабно разпределение на мебелировка и елементи в интериора, в съответствие с функционалните параметри и спецификата на обекта.
 • Представяне и обсъждане с клиента на така изготвените идейни решения (проекти).
 • Нанасяне на възникнали промени вследствие проведеното обсъждане с клиента и преминаване към етап на детайлизиране на финален идеен – интериорен проект.

ИНТЕРИОРНО ПРОЕКТИРАНЕ: ФИНАЛЕН ИДЕЕН ПРОЕКТ

 • Разглеждат се и се уточняват всички елементи в интериора, като реални цветове, форми и материали, мебели и аксесоари, и др., чиито конкретни параметри се нанасят в/у работните чертежи – част от техническата документацията на интериорния проект.
 • Представя се и се обсъжда финалният идеен проект. При нужда се нанасят окончателни корекции, въз основа на което се разработват подробна техническа документация и работни чертежи на интериорния проект за изпълнение.

ИНТЕРИОРНО ПРОЕКТИРАНЕ: ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 • Изготвяне на работен архитектурен проект (план за събаряне и изграждане на стени, архитектурно-декоративни елементи и детайли, др.).
 • Изготвяне на проект за изпълнение/промяна на осветление и ел. инсталация.
 • Изготвяне на проект/промяна на ВиК.
 • Изготвяне на проект/промяна на отоплителна, вентилационна и климатична инсталация.
 • Изготвяне на проект за разполагане на конкретни настилки.
 • Изготвяне на разгъвки на стени със специфична обработка на детайли.
 • Изготвяне на проект на санитарните помещения – облицовъчни материали, санитарни елементи и арматура, декоративни елементи.
 • Изготвяне на проект/разгъвки на всички архитектурно-декоративни елементи (первази, розетки, камини и др. интериорни елементи).
 • Изготвяне на проект и пълна спецификация за материали, цветове, продукти, размери, конструкции, чертежи и всичко необходимо за реализиране на проекта.

ИНТЕРИОРНО ПРОЕКТИРАНЕ: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА 

 • Остойностяване на интериорния проект (включва цени на всички услуги и продукти).
 • Цялостно организиране, планиране и контролиране реализацията на интериорния проект.
 • Изготвяне на приблизителен график за изпълнение на проекта.
 • Съгласуване на интериорния проект с доставчици на ТV, интернет, озвучаване, охранителна, климатична техника и пр.
 • Съгласуване на проекта с подизпълнителни звена.
 • Изготвяне на количествени сметки и спецификации за поръчка на всички предвидени в проекта интериорни решения – подови настилки и первази, осветителни тела,  интериорни врати, интериорен текстил, бои, мазилки и тапети, мебели, електроуреди, санитарни елементи,  аксесоари, ключове и контакти, и др.
 • Организация на доставките, приемане на материали и оборудване на обекта.
 • Редовни посещения на обекта с цел контрол качеството на строително-монтажните работи по зададената проектна документация.
 • Етапно и окончателно предаване на обекта.

ИНТЕРИОРНО ПРОЕКТИРАНЕ: АВТОРСКИ НАДЗОР ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

 • Организация и системен контрол за прецизното изпълнение на дейностите на обекта, в съответствие с изготвения и одобрен интериорен проект.

ВНОС И ДОСТАВКА НА МЕБЕЛИ И АКСЕСОАРИ ЗА ИНТЕРИОРА

„RS INTERIORS“ доставя мебели, осветителни тела, интериорен текстил, санитарни елементи и аксесоари от Италия и други европейски страни, като гарантира изключително високо качество на продуктите, кратки срокове на доставка, сигурни източници и атрактивни цени. Сред партньорите на дружеството се нареждат производители като „Smania Industria Italiana Mobili“ S.p.A, „Lube Industries“ s.r.l., „Possoni Illuminazione“ s.r.l., „Bamax“ s.r.l., gruppo „Gimo“, „Galimberti Nino“, „Colombo Design“ S.p.A., „L’Antica Deruta“, gruppo „Palazzetti“, „Rigosalotti“ s.r.l., „Jacuzzi“ и много други. 

ИНДИВИДУАЛЕН МЕБЕЛЕН ДИЗАЙН

Предлагаме индивидуално проектиране и дизайн на мебели и интериорни елементи, които могат да бъдат изпълнени от наши партньори, в съответното производство, или ще ви изготвим детайлна документация, включително работни чертежи, за да ги поръчате при избран от вас производител.

КОНСУЛТАЦИИ

В зависимост от желанията и нуждите на клиента сме на разположение да го придружим и консултираме в избора му на елементи за интериора.