Сп. „ДМТ: Дизайн. Материали. Технологии: мебелна и дървообработваща промишленост“. Бр. 4, 2021, с. 42 – 46